usahawan-muslim

Direktori Usahawan Muslim

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah perkenanNya laman web Direktori Usahawan Muslim Edisi Internet (DUMEI) ini telah dapat disempurnakan pembinaannya pada 30hb Mac 2000…